American Marten, Fisher, Lynx and Wolverine: Survery Methods for theit Detection

Este informe describe os métodos para detectar as catro especies que utilizan xa sexa fotografía remota, as placas da pista, ou o seguimento de neve. Unha estratexia para a mostraxe sistemática e asesoramento sobre o número de dispositivos utilizados, o seu despregamento, e a duración mínima de mostraxe para cada unidade de mostraxe proporciónanse. Un método para a disposición dos datos da enquisa recoméndase de maneira que os resultados colectivos de múltiples enquisas poden describir os patróns rexionais de distribución no tempo. O informe describe os métodos de enquisa para a detección só pero tamén ofrece algunhas consideracións para o seu uso para monitorear cambios na poboación.