Claves de identificación ilustradas dos morcegos de europa

 
Manual de identificación de morcegos cuxa primeira parte das claves de identificación están escritas principalmente para os estudantes e os principiantes nos estudos sobre morcegos, xa que a maioría dos grupos poden ser identificados doadamente. As claves que separan aos grupos máis difíciles están escritas principalmente para aqueles traballadores de campo moi experimentados, para axudalos cando se encontren cunha especie descoñecida ou con grupos onde as especies de morcego son moi similares as unhas ás outras.