Co teu diñeiro

Ata qué punto a sociedade é consciente do xeito no que se emprega o seu diñeiro? Con este documental Setem Hego Haizea pretende facer ver algunhas das malas prácticas das entidades bancarias, desde investimentos en armas ata desafiuzamentos de familias desfavorecidas.  Ante ista situación presentan alternativas. A banca ética. As redes de economía alternativa.