Formación

O Plan de Formación Ambiental de Sustinea, preténdese fomentar a capacitación ambiental e a promoción da sostibilidade, favorecendo a mellora da cualificación profesional das persoas que traballan ou queren traballar nos distintos ámbitos profesionais vinculados ao medioambiente, así como o fomento de novas vías de emprego verde.

Para os programas formativos temos dispoñibles 3 formatos: online, presencial e semipresencial.

Tamén participamos e colaboramos na xestión e organización de foros, congresos e seminarios nacionais e internacionais, xa que Sustinea forma parte do grupo xestor da Rede Europea de Educación Ambiental e a Rede European Iris.
 
Para máis información sobre os programas, contáctanos e poñerémonos en contacto contigo.