Formación sobre ordenación do territorio e lexislación

Sustinea colabora coa UNED para a impartición da formación presencial, EL MEDIO AMBIENTE EN GALICIA: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y LEGISLACIÓN. Durante o curso dotarase aos alumnos dos coñecementos básicos sobre as disposicións legais a considerar en materia de medioambiente no que se refire a avaliación ambiental, responsabilidade administrativa e penitenciaria, lexislación paisaxística, ordenación do territorio, así como na prevención e investigación de delitos.
Podedes ver os contidos e datas neste enlace. 
Para máis información podedes consultar no telefono: 988 37 14 44, fax: 988 37 14 40 ou no email: cursos@ourense.uned.es

martes, 11 Febreiro, 2014 - 16:00
xoves, 13 Febreiro, 2014 - 16:00
martes, 18 Febreiro, 2014 - 16:00
xoves, 20 Febreiro, 2014 - 16:00
martes, 25 Febreiro, 2014 - 16:00