Guía Vermella e Verde de Alimentos Transxénicos 5ª Edición

 
Un organismo transxénico ou xeneticamente modificado (OMX) é un organismo que foi creado artificialmente manipulando os seus xenes. A manipulación xenética emprégase para illar segmentos de ADN (material xenético) dun ser vivo (virus, bacterias, plantas, animais e mesmo humanos) para introducilo noutro. Por exemplo, o millo transxénico sementado en España é portador de xenes bacterianos para producir unha substancia insecticida. E a pataca transxénica aprobada en marzo de 2010, leva un xene que podería anular o efecto de certos antibióticos.

Etiquetas: