Manual da Biodiversidade de Ourense

 
Unha guía didáctica nacida a carón do VOuV! para comprender e comunicar os valores naturais que nos rodean. O Concello de Ourense, consciente da importancia que a Diversidade Biolóxica ten para o mantemento das nosas condicións de vida e das futuras xeracións, promove o programa VIVE OURENSE VIVO! co propósito de coñecer, divulgar, protexer e facer partícipe á poboación da riqueza natural que nos rodea. Cantas especies pensas que comparten contigo o territorio no que vives?, que valor ecolóxico teñen?, por que é importante para ti protexelas?, en que podes axudar?... Asegurámosvos que vos sorprenderiades ao coñecer a resposta a esta e outras preguntas. O programa VIVE OURENSE VIVO! pretende axudarche a que sexas ti mesmo o que responda a todas estas preguntas.

Etiquetas: