O Patrimonio Inmaterial: Valores Culturais e Espirituais. Manual para a súa incorporación nas áreas protexidas

 
Aquí deixámosvos este novo manual que acaba de editar Europarc-España, EL PATRIMONIO INMATERIAL: VALORES CULTURALES Y ESPIRITUALES. MANUAL PARA SU INCORPORACIÓN EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS, primeiro deste xénero en Europa que aboga por unha visión integral do patrimonio e a súa xestión nas áreas protexidas, aportando recomendacións e exemplos de boas prácticas para integrar os valores culturais e espirituais na súa planificación, deseño e xestión.