sustinea

Desenvolvemento local

Desde Sustinea pensamos globalmente e actuamos localmente para axudar a emprender camiños construidos polo progreso e o respecto polo entorno. Prestamos un servizo, cuxo obxectivo é promover o desenvolvemento económico, social e ambiental, potenciando os recursos locais, fomentando a iniciativas sostibles. Traballamos coa colaboración de todos os sectores da comunidade local para desenvolver diversos plans de acción, integrando a perspectiva ambiental, social, cultural e económica, posibilitando unha comunidade sostible.

Divulgamos

Poder explicar as diversas realidades ambientais, as súas causas e efectos de forma sinxela e amena para os diferentes públicos, é un reto fascinante co que camiñamos da man.

A divulgación é un instrumento que nos permite crear unha concienciación ambiental e social, así coma fomentar comportamentos e actitudes respetuosas co Medio Ambiente, precisas para encamiñarnos cara un Desenvolvemento Sostible.

É por isto que o proceso educativo de Sustinea, baseado na participación, e na acción social, constitúe un instrumento preciso para posibilitar o Desenvolvemento Sostible.

I Monográficos de Mostreo. Técnicas de Mostreo de Mamíferos e Micromamíferos.

22-23 Setembro

Técnicas de Mostreo de Mamíferos e Micromamíferos.
Guiado por Sorex Ecoloxía e Medioambiente s.l

Contidos dos Monográficos
• Saídas nocturnas
• Roteiros prácticos de identificación
• Obradoiros
• Usos de Novas tecnoloxías aplicadas ao estudo da fauna
• Inventario de fauna do Monumento Natural de Pena Corneira
• Técnicas de achegamento, conducta no rastrexo e observación da fauna
• Lectura dos rastros, interpretación de indicios e análise das escenas

Subscribirse a RSS - sustinea