Buscar

Política de privacidad

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E CONDICIÓNS DE USO

TITULAR WEB

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico,

ASOC SUSTINEA en calidade de titular do website manuelchacobo.es comunícalle os datos identificativos esixidos pola devandita Lei.

  • Denominacion social: ASOC SUSTINEA
  • CIF: G32422834
  • Datos de inscrición: –
  • Direccion de correo electrónico: [email protected]
  • Domicilio social: Rúa Aturuxo, 1 – 32002 Ourense

A presente información regula as condicións de uso, as limitacións de responsabilidade e as obrigacións que os usuarios da páxina Web que se publica baixo o nome do dominio manuelchacobo.es as cales os usuarios asumen e comprométense a respectar.

COOKIES

Esta páxina web utiliza “cookies”

Descrición: As cookies constitúen unha ferramenta empregada polos servidores Web para almacenar e recuperar información acerca dos seus visitantes. Non é máis que un ficheiro de texto que algúns servidores piden ao noso navegador que escriba no noso disco duro, con información acerca do que estivemos visitando polas devanditas páxinas. Posúen unha data de caducidade, que pode oscilar desde o tempo que dure a sesión ata unha data futura especificada, a partir da cal deixan de ser operativas.

sustinea.org utiliza cookies para facilitar a navegación polo devandito Portal e para obter unha maior eficacia e personalización dos servizos ofrecidos aos Usuarios. As cookies empregadas en sustinea.org asócianse unicamente cun Usuario anónimo e o seu computador, non proporcionan referencias que permitan deducir o nome e apelidos do Usuario e non poden ler datos do seu disco duro nin incluír virus nos seus equipos. Así mesmo, sustinea.org non pode ler as cookies implantadas no disco duro do Usuario desde outros servidores.

O usuario pode libremente decidir acerca da implantación ou non no seu disco duro das cookies empregadas en sustinea.org. Neste sentido, o usuario pode configurar o seu navegador para aceptar ou rexeitar por defecto todas as cookies ou para recibir un aviso en pantalla da recepción de cada cookie e decidir nese momento a súa implantación ou non no seu disco duro. Para iso suxerímoslle consultar a sección de axuda do seu navegador para saber como cambiar a configuración que actualmente emprega. Aínda cando o Usuario configurase o seu navegador para rexeitar todas as cookies ou rexeitase expresamente as cookies de manuelchacobo.es poderá navegar polo Portal co único inconveniente de non poder gozar das funcionalidades do Portal que requiran a instalación dalgunha delas. En calquera caso, o Usuario poderá eliminar as cookies de manuelchacobo.es implantadas no seu disco duro en calquera momento, seguindo o procedemento establecido na sección de axuda do seu navegador.

CONDICIÓNS DE USO

A utilización da páxina outorga a utilización de usuario e implica a aceptación das condicións do aviso legal, política de privacidade e condicións de uso, se o usuario non estivese conforme, absterase de utilizar a páxina. O Usuario está obrigado e comprométese a utilizar a páxina e os contidos de conformidade coa lexislación vixente, o Aviso Legal, e calquera outro aviso contido nesta páxina, así como coas normas de convivencia, a moral e bos costumes xeralmente aceptadas. O Usuario obrígase e comprométese a non transmitir, difundir ou poñer ao dispor de terceiros calquera contido da Páxina, tales como informacións, textos, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/o imaxe, fotografías, gravacións, software, logotipos, marcas, iconas, tecnoloxía, fotografías, software, ligazóns, deseño gráfico e códigos fonte, ou calquera outro material ao que tivese acceso na súa condición de Usuario da Páxina, sen que esta enumeración teña carácter limitativo.

PROPIEDADE INTELECTUAL

Todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera clase que aparecen na Páxina son propiedade de Asociación Sustinea ou, no seu caso, de terceiros que autorizaron o seu uso, sen que poida entenderse que o uso ou acceso ao Portal e/o aos Contidos atribúa ao Usuario dereito algún sobre as citadas marcas, nomes comerciais e/o signos distintivos, e sen que poidan entenderse cedidos ao Usuario, ningún dos dereitos de explotación que existen ou poidan existir sobre os devanditos contidos. E non entende cedidos nin se autoriza a súa utilización, en ningún caso, aos usuarios da Páxina salvo que se obteñan devanditos dereitos por escrito do lexítimo titular dos mesmos.