Comprar, Tirar, Comprar

Por que os produtos electrónicos duran cada vez menos? Como é posible que en 1911 unha lámpada tivese unha duración certificada de 2500 horas e cen anos despois a súa vida útil se vise reducida á metade? É compatible un sistema de produción infinito nun planeta con recursos limitados?
 
Estas e outras preguntas xorden no documental "Comprar, tirar, comprar", de Televisión española

Engadir un novo comentario

Deixa os teus comentarios