Conservamos

A nosa preocupación pola natureza que nos rodea e a súa defensa para integrala nos proxectos de futuro é un estímulo constante no noso traballo.
 
O obxectivo é o de facilitar a conservación de paisaxes representativas da nosa inmensa herdanza biolóxica, cultural e de diversidade; fomentar o desenvolvemento económico e humano , que é culturalmente e ecoloxicamente sostible e fornecer soporte a investigación, seguimento educación e intercambio de información.
 
O esquema é un esforzo pioneiro en busca da cada vez aínda máis difícil tarefa de conservar a diversidade ecolóxica en presión constante. Elaboramos informes e prestamos asistencia técnica ás diferentes administracións coa finalidade de establecer solucións ambientais aos proxectos emprendidos por estas.