Cuaderno de la huerta ecológica

Este documento ten vocación de ferramenta de consulta, asesoramento e apoio á formación. Esperamos que estas páxinas se mollen, manchen de terra e escondan sementes, tras servir a agricultores/as convencionais para facilitar a súa reconversión cara á agricultura ecolóxica e dar resposta ás necesidades de información e ao descoñecemento que existe no sector produtivo da zona, e axudado aos que comezan con esta aventura en ecolóxico.

A agricultura ecolóxica non é unha nova técnica agrícola, senón que trata de volver cultivar a terra, non a explotala de forma intensiva para obter a máxima produtividade, como fai a agricultura convencional.