Monográfico de mostreo de fauna. Anfibios e Réptis.

Durante esta fin de semana centrámonos no coñecemento e divulgación da fauna local de anfibios e reptis desta parte da Serra de Pena Corneira, unha das áeras herpetodiversas da comarca do Ribeiro- Carballiño, que conta con 21 especies, das cales puidemos observar durante estes dous días 12 delas.
 
Esta actividade permitiunos coñecer a bioloxía, a diversidade, a situación e a distribución dos anfibios e reptis da Serra.